Odbieramy telefony i oddzwaniamy do 21:00, a w soboty do 18:00

e-SPÓŁKI

 • Zakładamy Spółki SZYBKO

  Pobierz pdf

  Założymy dla Ciebie spółkę jawną, komandytową albo z ograniczoną odpowiedzialnością z NIP-em i REGON-em w 24 godziny

 • Zakładamy Spółki TANIO

  Pobierz pdf

  Rejestrując spółkę przez internet oszczędzasz co najmniej kilkaset złotych w porównaniu z tradycyjną rejestracją, ponieważ:
  1. nie płacisz taksy notarialnej,
  2. opłata sądowa wynosi 350,- złotych, a nie 600,- złotych.

 • Zakładamy Spółki PROSTO

  Pobierz pdf

  Samodzielnie przygotowujemy umowę Spółki i przeprowadzamy rejestrację w sądzie. Ty musisz tylko:
  1. podpisać i odesłać pełnomocnictwo,
  2. aktywować konto na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
  3. podpisać przygotowane przez nas dokumenty,
  4. dla spółki jawnej i komandytowej dodatkowo potwierdzić Profil e-PUAP.

Którą spółkę wybrać? Podpowiadamy!

ico-offices

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem od wspólników i dysponuje własnym majątkiem. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć nawet jeden wspólnik. Wspólnicy zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują w niej udziały w zamian za wkłady, które stanowią majątek Spółki przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5.000 złotych. Największą zaletą  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania Spółki. W razie niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy tracą tylko wniesione wkłady i nie ryzykują, że będą zmuszeni spłacać zadłużenie spółki z własnej kieszeni. Wybierając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba wziąć pod uwagę, że jest ona zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, a jej zysk przed podziałem pomiędzy wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka jawna

Spółka jawna jest odrębnym podmiotem od wspólników i dysponuje własnym majątkiem. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady, które stanowią majątek Spółki przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalna wartość wkładów nie jest określona. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki jawnej, co oznacza, że w razie niewypłacalności spółki będą zmuszeni spłacać jej długi. Zasada ta w sposób istotny zwiększa ryzyko wspólników spółki jawnej w porównaniu z ryzykiem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariuszy w spółce komandytowej. Zaletami spółki jawnej są natomiast prostota funkcjonowania oraz brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Ponadto spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego do podziału pomiędzy wspólników przypada większy zysk niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to specyficzna spółka komandytowa. Odnoszą się do niej wszystkie uwagi dotyczące spółki komandytowej. Cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że komplementariuszem, czyli osobą odpowiadającą za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o. o. komandytowa łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej, ponieważ chroni wspólników będących osobami fizycznymi przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, a jednocześnie nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Konstrukcja spółki komandytowej pozwala na to, aby faktycznie występował w niej jeden wspólnik będący osobą fizyczną, ponieważ komandytariusz może być jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie komplementariuszem.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest odrębnym podmiotem od wspólników i dysponuje własnym majątkiem. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady, które stanowią majątek Spółki przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalna wartość wkładów nie jest określona. Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i komandytariusze. W spółce komandytowej musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania Spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a Komandytariusze tylko do określonej z góry dowolnej kwoty (bez dolnych limitów). Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego do podziału pomiędzy wspólników przypada większy zysk niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybierając spółkę komandytową trzeba wziąć pod uwagę, że jest ona zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Jak to robimy? Krok po kroku